Solat Tiang Ugama!

Lompat Ke Bawoh: [ BOTTOM PAGE ]

[ Home ] - LAST PAGE REFRESH:

carian ..

Saturday, July 31, 2010

Piala-piala Selangor 1921-2010


SELANGOR piala-piala record:

2010 - Sumbangsih, Super

2009 - Sumbangsih, FA, Super, *Selangor Cup*
2008 - *Sultan Selangor's Cup*
2007 - [ tiada ]
2006 - [ tiada ]

2005 - Perdana, *Sultan Selangor's Cup*, FA, Malaysia
2004 - [ tiada ]
2003 - *Sultan Selangor's Cup*
2002 - Sumbangsih, Malaysia
2001 - FA,
*Piala Raja Muda Selangor*
2000 - Perdana Satu

1999 - [ tiada ]
1998 - [ tiada ]

1997 - Sumbangsih, FA, Malaysia
1996 - Sumbangsih, Malaysia
1995 - Malaysia

1994 - [ tiada ]
1993 - SemiPro Dua
1992 - [ tiada ]
1991 - FA
1990 - Sumbangsih, SemiPro Satu

1989 - SemiPro Satu

1988 - [ tiada ]
1987 - Sumbangsih
1986 - Malaysia
1985 - Sumbangsih
1984 - PialaLiga, Malaysia

1983 - [ tiada ]
1982 - Malaysia
1981 - Malaysia

1980 - [ tiada ]

1979 - Malaysia
1978 - Malaysia

1977 - [ tiada ]
1976 - Malaysia
1975 - Malaysia

1974 - [ tiada ]
1973 - Malaysia
1972 - FAM, Malaysia
1971 - Malaysia

1970 - [ tiada ]

1969 - Malaysia
1968 - FAM, Malaysia

1967 - [ tiada ]
1966 - FAM, hms Malaya
1965 - [ tiada ]
1964 - [ tiada ]

1963 - hms Malaya
1962 - FAM, hms Malaya
1961 - FAM, hms Malaya
1960 - FAM


1959 - hms Malaya
1958 - [ tiada ]
1957 - [ tiada ]

1956 - hms Malaya
1955 - [ tiada ]
1954 - [ tiada ]

1953 - FAM
1952 - [ tiada ]
1951 - [ tiada ]
1950 - [ tiada ]


1949 - hms Malaya
1948 - [ tiada ]
1947 - [ perang ]
1946 - [ perang ]
1945 - [ perang ]
1944 - [ perang ]
1943 - [ perang ]
1942 - [ perang ]

1941 - [ tiada ]
1940 - [ tiada ]

1939 - [ tiada ]

1938 - hms Malaya
1937 - [ tiada ]
1936 - hms Malaya
1935 - hms Malaya

1934 - [ tiada ]
1933 - [ tiada ]
1932 - [ tiada ]
1931 - [ tiada ]
1930 - [ tiada ]


1929 - Malaya
1928 - Malaya
1927 - Malaya

1926 - [ tiada ]
1925 - [ tiada ]
1924 - [ tiada ]
1923 - [ tiada ]

1922 - Malaya
1921 - [ tiada ]

No comments: